CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Stanowiska Konwentu

 
2015-10-21

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 września 2015 roku w sprawie projektu "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020".

  

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

z dnia 4 września 2015 roku

w sprawie projektu

„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

na lata 2016-2020”.

 

       12 czerwca 2015 r. zapoczątkowany został proces zmiany zasad udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i  gminnych. Wyłożony do uzgodnień projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych został zamieszczony na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji celem zapoznania i zgłoszenia ewentualnych uwag w terminie 7 dni. Projekt Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 został upubliczniony na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W zakresie procesu przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego stoi na stanowisku, iż wyłożony projekt Programu nie zawierał informacji, które w sposób rzetelny pozwoliłyby odnieść się do jego treści, w tym w szczególności nie zawierał precyzyjnych kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie inwestycji.  W części IX.2 projektu podano wartości punktowe przypisane do poszczególnych obszarów oceny nie wskazując jednak na szczegółowe elementy poddawane ocenie w ramach danego kryterium.

     Na brak uszczegółowienia kryteriów wskazał w zgłoszonej uwadze Prezydent Miasta Łomża (uwagi z dnia 24.06.2015 r.) który w odniesieniu do zapisu § 4 projektu rozporządzenia wyraził opinię, iż zastosowany zapis  jest „bardzo ogólny, pozwalający na dowolną interpretację, co ma wpływ na wynik oceny wniosku”.  Jak przekonywał zgłaszający: „W związku z tym nawet dobrze, rzetelnie sporządzony wniosek, w którym zostaną spełnione ww. wymogi, może nie dostać dotacji”. Zgłoszona uwaga, zawierająca w dalszej szczęści również prośbę o  konkretyzację zapisów została odrzucona z wyjaśnieniem, iż „Procedura przyznawania dofinansowania dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych została szczegółowo przedstawiona w projekcie Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020, który w dniu 15 czerwca br. został również przekazany do konsultacji publicznych”.  W opinii Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego przygotowany projekt „Programu…” nie zawierał  kryteriów oceny, które umożliwiałyby faktycznie ustosunkowanie się do zasad finansowania gminnych i powiatowych inwestycji drogowych. Potwierdzenie takiego stanowiska znaleźć można w  „Raporcie z konsultacji publicznych projektu Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020” z 14 lipca 2015 r. zamieszczonego na stronie MIR.   Dokument ten dowodzi, iż zastrzeżenia co do braku kryteriów zgłosili m.in. Wojewoda Wielkopolski,  Wojewoda Mazowiecki, Wojewoda Lubelski, Starosta Słupecki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i  Związek Gmin Wiejskich. Każdorazowo na przedłożone uwagi udzielana  była jednak odpowiedź, iż „Przedmiotowa kwestia (tj. kryteria oceny)  zostanie uszczegółowiona w dokumentach ustalonych odrębnie tj. wzorze wniosku o dofinansowanie, karcie oceny formalnej, karcie oceny merytorycznej oraz instrukcji wypełniania wniosku i instrukcji oceny wniosku o dofinansowanie. Dokumenty te wskażą zasady weryfikowania wniosków pod względem formalnym i merytorycznym”.

   Oznacza to, iż już na etapie prowadzonych konsultacji problem niejasnych kryteriów oceny wniosków, a co za tym idzie – zasad przydzielania dotacji i realnych szans na otrzymanie wsparcia, wzbudził uzasadnione zaniepokojenie szeregu zaproszonych do procesu konsultacji podmiotów, i co więcej -  żaden z tych podmiotów nie uzyskał klarownej odpowiedzi w tym względzie.

    Zgodnie z zapowiedziami uszczegółowienie kryteriów miało znaleźć się w „Instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020” oraz we „Wzorze karty oceny merytorycznej”.  W przypadku Województwa Wielkopolskiego propozycje tych dokumentów (wersje robocze) zostały zamieszczone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 28.08.2015 r., czyli ponad 2 miesiące po zakończeniu przyjmowania uwag do projektu Programu. Na 5 kryteriów oceny wniosków tylko pierwsze zostało doprecyzowane oraz zaprezentowana została punktacja za poszczególne elementy planowanej inwestycji.

Wobec powyższego Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego stoi na stanowisku, iż wyłożone do konsultacji społecznych projekty nie dały możliwości faktycznego ustosunkowania się do zasad przyznawania wsparcia finansowego na realizację gminnych i powiatowych  inwestycji drogowych ze środków Programu. Ponadto - skoro kluczowe informacje, tj. decydujące o udzieleniu wsparcia szczegółowe kryteria punktacji,  nie zostały upublicznione wraz z projektem Programu, właściwym byłoby w przeprowadzanie  konsultacji w zakresie zasad oceny wniosków o dofinansowanie oraz powtórzenie – z uwzględnieniem wyników konsultacji – wszystkich kroków legislacyjnych następujących po procesie konsultacyjnym. Jednocześnie wnosimy, by do czasu zakończenia procedury uzgodnień Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020 dotacje na inwestycje  przyznawane były w ramach Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, którego okres obowiązywania proponujemy  przedłużyć do 2016 r. z zachowaniem dotychczasowych zasad oceny wniosków. 

                                                         

                                                               Przewodniczący

     Konwentu Starostów

     Województwa Wielkopolskiego

 

     Lech Janicki

      Starosta Ostrzeszowski

Marzena Pomorska

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI