CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ostrzeszowskim w 2018 roku

Harmonogram pracy radców prawnych i adwokatów w punkcie npp w Starostwie w 2018 roku (obowiązujący od 1 czercwa 2018 roku ) 

Harmonogram działania punktów npp w 2018 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ogłoszenie konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ostrzeszowskim w 2018 roku.

Ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej w konkursuie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ostrzeszowskim w 2018 roku.

 

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie ostrzeszowskim w 2017 roku:

Zakres podmiotowy i przedmiotowy pomocy

Formy udokumentowania uprawnień do uzyskania pomocy

Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do uzyskania pomocy 1

Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do uzyskania pomocy 2

Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do uzyskania pomocy 3

Wzór oświadczenia osoby uprawnionej do uzyskania pomocy 4

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Ostrzeszowskim.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE

UL 21-STYCZNIA 2 I. PIĘTRO POK. NR 35

tel. 62 732-00-19

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Godziny przyjęć: od poniedziałki do piątku od 11:30 – 15:30

 

W punkcie przyjmują radcy prawni wyznaczeni przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu:

 - radca prawny Małgorzata Dubis-Łępa

- radca prawny Radosław Cegła

- radca prawny Mateusz Kryjom,

- adwokat Witold Gabryś

- adwokat Katarzyna Lipnicka – Ręk,

- adwokat Anna Gabryś

W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

PUNKT

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

PROWADZONY

PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

 

- Grabów nad Prosną, ul Kaliska 22

- Mikstat, ul Kościuszki 4,

- Doruchów, ul. Kępińska  13

- Kobyla Góra, Pl. Wiosny Ludów 1,

- Czajków Urząd Gminy

 

Punkt zorganizowany w pięciu lokalizacjach. W tym celu zawarto stosowne porozumienia z gminami. Prowadzenie tego punktu powierzone zostało organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi Młodzieży Wiejskiej
z siedzibą w Warszawie: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna 6/6, numer KRS 0000179144.

W punkcie tym nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona przez radcę prawnego, adwokata oraz osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy.

Harmonogram przyjęć w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej to:

Poniedziałki:   od godz. 13:00 do 17:00, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,

Wtorki:            od godz. 7:30 do 11:30 (co drugi tydzień)

                        i 12:30 do 16:30 (co drugi tydzień), Doruchów, urząd gminy

Środy              od godz. 7:45 do 11:45, Mikstat, lokal, ul. Kościuszki 4

Czwartki *      co drugi tydzień: Kobyla Góra urząd gminy od godz. 7:30 do 11:30,

                        oraz Czajków, urząd gminy 7:30 do 11:30

Piątki              od godz. 7:30 do 11:30, Grabów nad Prosną, lokal MGOPS, ul. Kaliska 22,


W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) Punkt nie będzie czynny.

 

* Punkt w Kobylej Górze czynny będzie w co drugi czwartek:

5.01.2017; 19.01.2017; 2.02.2017; 16.02.2017; 2.03.2017, 16.03.2017, 30.03.2017, 13.04.2017, 27.04.2017, 11.05.2017, 25.05.2017, 8.06.2017, 22.06.2017, 6.07.2017, 20.07.2017, 3.08.2017, 17.08.2017, 31.08.2017, 14.09.2017, 28.09.2017, 12.10.2017, 26.10.2017, 9.11.2017, 23.11.2017,  7.12.2017, 21.12.2017.

Punkt w Czajkowie czynny będzie w co drugi czwartek:

12.01.2017; 26.01.2017; 9.02.2017; 23.02.2017; 9.03.2017, 23.03.2017, 6.04.2017, 20.04.2017, 4.05.2017, 18.05.2017, 1.06.2017, 29.06.2017, 13.07.2017, 27.07.2017, 10.08.2017, 24.08.2017, 7.09.2017, 21.09.2017, 5.10.2017, 19.10.2017, 2.11.2017, 16.11.2017, 30.11.2017, 14.12.2017, 28.12.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

-       oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

-       Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 

-       zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

-       legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 

-       dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat albo ukończenie 65 lat

 

-       pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

-       pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zakres pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Nieodpłatnej pomocy prawnej mają udzielać adwokaci oraz radcowie prawni, a także osoby współpracujące z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)     wskazanie osobie  uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)     udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,

4)      sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne,

5)     sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub  ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art.3 ust 1)

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:

-        w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

-        posiada Kartę Dużej Rodziny;

-        uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

-        posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

-        nie ukończyła 26 lat albo która ukończyła 65 lat;

-        w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art.3 ust 2)

 

 

Ireneusz Jeziorny
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI