CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

                                               Informacja

            Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie Wydział Budownictwa i Środowiska informuje że w miesiącach  lipiec, sierpień i wrzesień   2017 r.  na terenie gminy Czajków realizowane było przedsięwzięcie pn.,,Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów  i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących wł. Skarbu Państwa będących własnością osób fizycznych położonych w gm. Czajków.” Przewidywana powierzchnia lasów stanowiących własność osób fizycznych przewidywana do objęcia pracami urządzeniowymi  wynosiła około 1880 ha.

            Przedsięwzięcie w  95% sfinansowane  było ze środków pieniężnych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu  przy ul. Szczepanowskiego 15a.                                                         
Dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu wynosiła  60 477,09  zł                                          
Środki własne powiatu ostrzeszowskiego wynosiły 3404,91 zł.

Dzięki dotacji   WFOŚ i GW w Poznaniu  na zlecenie  powiatu ostrzeszowskiego specjalistyczny podmiot wykonawstwa urządzeniowego  urządził lasy  stanowiące własność osób fizycznych położonych na terenie gm. Czajków w obrębach ewidencyjnych: Czajków, Klon, Michałów, Muchy i Salomony (za wyjątkiem obrębu ewidencyjnego Mielcuchy).

            Uproszczone plany urządzenia lasu są podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowanym dla posiadaczy lasów stanowiących  własność  osób fizycznych  położonych na terenie gm. Czajków i Starosty Ostrzeszowskiego  sprawującego    ustawowy nadzór nad lasami prywatnymi położonymi na terenie powiatu ostrzeszowskiego, który zawiera  opis i ocenę lasu na dzień 1 stycznia 2018 r., zadania i sposoby prowadzenia trwałej, zrównoważonej  i prawidłowej gospodarki leśnej.          Ponadto ww. plany są  podstawą do naliczenia podatku leśnego dla wójta gminy Czajków.

             U.p.u.l. zostały opracowane  na okres 1 stycznia   2018 do dnia  31 grudnia 31 grudnia 2027 r.  dla   ww. obrębów ewidencyjnych   i zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po uprzednim  wyłożeniu projektów u. p. u. l.  na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Czajków.                              O wyłożeniu projektu dokumentacji zostali powiadomieni właściciele lasów przez Wójta Gminy Czajków.                                                                                                     
Dodatkowo pracownik wykonawcy projektu  dokumentacji leśnej  w dniach  15, 16 i 17 listopada 2017 r. pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Czajków  w celu wyjaśnienia zainteresowanym właścicielom lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie gm. Czajków 

            U.p.u.l.  zostały zatwierdzone przez Starostę Ostrzeszowskiego po:

-  rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń  zainteresowanych właścicieli lasów,                                - uzyskaniu pozytywnej opinii właściwie terytorialnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Przedborów,

- uzyskaniu pozytywnej opinii sanitarnej Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

- po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu na odstąpienie  od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko.

Sporządzenie u. p. u. l. dla gm. Czajków  zapewni prawidłowe  prowadzenie  gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych   przez ich właścicieli  pod nadzorem Starosty Ostrzeszowskiego, co przyczyni się do zachowania trwałości lasów, ich ciągłości, bioróżnorodności organizmów w nich bytujących  oraz wpłynie korzystnie  na równowagę przyrodniczą tj. zdrowie, klimat, powietrze, wodę, warunki życia człowieka oraz innych organizmów.

            Zaś realizacja przez właścicieli lasów zadań gospodarczych zawartych w u. p. u.l korzystnie wpłynie na  stan środowiska, a tym samym na zdrowie  mieszkańców gm. Czajków.

 

 

 

 

                                                    - nfosigw.jpg

 

Tytuł projektu

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego” 

Powiat Ostrzeszowski w ramach umowy zawartej w dniu 29.12.2015 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach  programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zarządzanie energią
w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego”
 

Zakres rzeczowy

Projekt obejmuje termomodernizację 6 obiektów (11 budynków) zlokalizowanych na terenie naszego powiatu, tj.:

1. Dom Pomocy Społecznej w Kobylej Górze,

2. Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach,

3. Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach:

              a)  Budynek Główny

              b)  Mieszkalno-Terapeutyczny

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie

5. Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie:

             a)      Budynek Główny (ABC)

             b)      Budynek D

             c)      Budynek Hali Sportowej

             d)     Budynek Warsztatów

6. Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie:

            a)      Budynek Główny

            b)      Budynek Warsztatów 

W ramach zadania jest wykonywane m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu poddasza, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja kotłowni olejowej, wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, zastosowanie baterii energooszczędnych w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, a także wykonanie systemu zarządzania energią w budynkach szkolnych. 

Koszt przedsięwzięcia

Całkowita kwota dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn.: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego” wynosi - 1 508 150,00 zł

Ewa Jarych
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI