CzajkówDoruchówGrabów nad ProsnąKobyla GóraKraszewiceOstrzeszówMikstat
Biuletyn Informacji Publicznej
StartMapa serwisuKontakt
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
dzisiaj jest czwartek, 23 sierpnia 2018
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fundusze unijne
Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Rejestracja
Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin
Szlaki rowerowe
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 23 sierpnia 2018
235 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Apolinarego, Miły, Róży
Pytanie do starosty
Ambulatoryjna Pomoc Specjalistyczna
Dyżury aptek
Tapety
E-kartki
Kursy walut
Pogoda
PKP
PKS
Bramki SMS
Totalizator sportowy
Licznik
Licznik odwiedzin:
4 993 485
Dzisiaj:
2
Gości on-line:
1
Twoje IP:
77.65.71.59
Fotogaleria
WRPO w Powiecie Ostrzeszowskim - film podsumowujący
Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
ZPP
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości
logo wrpo
razemdoks
PUE
Konno Koleją
Szybka terapia onkologiczna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Loteria Pargonowa
Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa

Stanowiska Konwentu

 
2016-12-22

Apel w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji na I półrocze 2017 r.

 

APEL

Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego

oraz

Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycji na I półrocze 2017 r.

 

     Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa oraz zapewnienie ciągłości udzielenia świadczeń zdrowotnych, wyraża głębokie zaniepokojenie wobec proponowanego poziomu finansowania leczenia szpitalnego, zaplanowanego w budżecie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  na  2017 r. 

       Starostowie, Dyrektorzy oraz Prezesi Szpitali, po zapoznaniu się ze szczegółowymi propozycjami finansowymi złożonymi szpitalom powiatowym, apelują o zwiększenie środków tych ofert o minimum 10%. Zaproponowane kwoty kontraktów na poziomie praktycznie identycznym jak w 2016 r. nie pozwolą  na pokrycie wzrostu kosztów stałych działania szpitali, w tym szczególnie na pokrycie kosztu wynagrodzeń minimalnych, umów zleceń i oczekiwanego wzrostu wynagrodzeń  pozostałego personelu w wysokości proporcjonalnie jak dla grupy pielęgniarek  oraz   zrodzą konieczność negocjacji zawartych umów outsourcingowych. Co więcej, zgodnie z nowelą ustawy o działalności leczniczej niedoszacowanie budżetu NFZ godzić będzie nie tylko w szpitale, ale i same powiaty. Nowa regulacja zakłada, że w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego SPZOZ ma pokryć stratę netto we własnym zakresie, a jeśli  to nie wystarczy, wówczas podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia jej  pozostałej części.  Nie sposób jednak nie zauważyć, że przy permanentnym niedoszacowaniu kosztów działania szpitali oraz w związku z brakiem wzrostu wyceny punktu rozliczeniowego bardzo trudno będzie jednostce leczniczej zbilansować koszty udzielonych świadczeń z osiągniętymi przychodami. Powstała strata obciąży samorząd, który dla jej pokrycia  zmuszony będzie zrezygnować z  inwestycji w innych, ważnych  obszarach swojego działania.

          Należy też wyraźnie podkreślić, iż zbyt niska wartość kontraktów szpitalnych jest problemem, z którym wielkopolska służba zdrowia boryka się od wielu lat. Doprowadziło to do sytuacji, w której szereg placówek nie tylko nie posiada środków na pokrycie kosztów bieżącej działalności leczniczej, ale też nie  ma realnych szans przeprowadzenia inwestycji celem osiągnięcia standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W tej sytuacji Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych apelują o przesunięcie terminu na wypełnienie wymogów standaryzacyjnych w szpitalach powiatowych na lata następne.

    Problem nieostatecznej ilości środków na leczenie szpitalne wynika bezpośrednio z niedoszacowania kwoty budżetu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten zaś jest wynikową algorytmu podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  i określonego  wzorem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Algorytm ten bazuje na parametrach takich jak liczba ubezpieczonych,  ich grupy oraz skala występujących w województwie ryzyk zdrowotnych.  Nie ma tu znaczenia  potencjał gospodarczy województwa, a w konsekwencji – ilość środków wpłacanych przez jego mieszkańców do kasy NFZ poprzez składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzi to do kuriozalnej sytuacji, w której regiony takiej jak Wielkopolska, będąc płatnikiem netto systemu ochrony zdrowia nie mają jednocześnie zagwarantowanych w budżecie OW NFZ środków na leczenie swoich mieszkańców.

         Starostowie oraz Prezesi i Dyrektorzy wielkopolskich szpitali powiatowych  w pełni rozumieją i popierają  zasadę solidaryzmu społecznego, która jest jednym z fundamentów polskiego systemu ochrony zdrowia, lecz jednocześnie wyrażają sprzeciw wobec tego, by zasada ta stawiała mieszkańców Wielkopolski  w gorszej sytuacji od  mieszkańców innych województw.  Dlatego świadomi  narastającego zagrożenia  dla finansowania  systemu ochrony zdrowia  na terenie Wielkopolski, Konwent Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Związek Szpitali Powiatowych zwracają się z apelem o podjecie działań, zmierzających do zwiększenia puli środków Wielkopolskiego Oddziału NFZ w 2017 r. oraz opracowanie nowego  podejścia do podziału środków finansowych pomiędzy poszczególne regiony tak, by uwzględniała ona  specyfikę i potrzeby  Województwa Wielkopolskiego

                                       Z poważaniem

                                                                               Przewodniczący Konwentu Powiatów

                                                                            Województwa Wielkopolskiego

                                                                                 Starosta Ostrzeszowski

                                                                              Lech Janicki

Marzena Pomorska

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, pow. Ostrzeszowski, woj. wielkopolskie
tel.: 62 732 00 40, fax: 62 730 17 71, email: starosta@powiatostrzeszowski.pl, http://www.powiatostrzeszowski.pl
NIP: 514-01-37-902, Regon: 250856606
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI